2017. gada pieredzes papildināšana

No 2017. gada 30. maija līdz 02. jūnijam Mācību centra darbinieki apmeklēja VIMEK rūpnīcu Zviedrijā.

Komandējuma mērķis bija salīdzināt iepriekš nomātas tehnikas VIMEK 404T veiktos uzlabojumus jaunajam modelim, apskatīt nomāto tehniku VIMEK 404SE, kuri tika sakomplektēta atbilstoši SIA „Meža un koksne produktu pētniecības un attīstības institūts” instruktoru ieteikumiem, iepazīties ar VIMEK rūpnīcu un nākotnē plānotiem jaunumiem no VIMEK ražotājiem. Komandējuma laikā notika apmācības ar DASA uzmērīšanas programmu (Forester H70). Apmācības ietvēra teorētiskās un praktiskas apmācības, programmas izmēģinājuma iespējas, strādājot ar Latvijā sagatavotiem PRD, APT un DRF failiem.

Apmācības laikā Mācību centra darbinieki iepazinas ar uzstādīto harvestera zāģēšanas galvu, tika veikti praktiski izmēģinājumi mežā, lai noteikt nepieciešamos uzlabojumus. Harvestera uzlabojumi tika veikti nekavējoties.