2013. gada pieredzes papildināšana

Seminārs par darba organizēšanu un apmācības metožu izstrādi “Timber Skills” mežizstrādes procesā

2013.gadā no 26. augusta līdz 29. augustam Mācību centra instruktori piedalījās starptautiskajā seminārā par darba organizēšanu un apmācības metožu izstrādi “TimberSkills”mežizstrādes procesā, kas notika Valtimo koledžā un “John Deere” rūpnīcā. Semināra mērķis bija sniegt izpratni par Somijā pielietojamām un izmantojamām metodēm, kā arī to pielāgošanu, atbilstoši katra indivīda situācijai.

Mācību centra instruktori iepazinās ar Valtimo “TimberSkills” apmācību modeli, tika apskatītas dažādas terminoloģijas un izklāstītas idejas par mežizstrādes darba plānošanu. Mācību centra instruktoriem tika dota iespēja izmēģināt “John Deere”eksperimentālā rūpnīcā, jauno manipulatoru vadības sistēmu “Intelligent Boom Control”.

TIMBEAR rūpnīcas apmeklējums (Ostersunda, Zviedrija)

2013.gadā no 5. līdz 8. februārim mācību centra instruktors, Egils Sausserdis, apmeklēja meža mašīnas ražotāja TIMBEAR rūpnīcu Zviedrijas pilsētā Ostersundā.

Komandējuma laikā iepazinās ar meža mašīnu Timbear Lightlog C016, kuru plāno iegādāties un ar Timbear Lightlog C019 ražošanas procesu un tehnikas uzbūvi, kā arī piedalījas apmācībās par šīs meža mašīnas lietošanu.

Apmācību laikā Timbear pārstāvji sniedza plašu un vērtīgu ieskatu meža mašīnu uzbūves, hidraulikas, elektrības un mašīnas vadības programmu jautājumos; ieguva neatsveramu priekšstatu par Timbear meža mašīnu specifiskajām atšķirībām no citu ražotāju meža mašīnām, iepazīstināja ar Timbear meža mašīnu priekšrocībām, inovācijām meža mašīnu izstrādes jomā, kā arī varēja iepazīties ar meža mašīnu konstruktoru idejām un darbu pie mašīnu uzlabojumiem.