2011. gada pieredzes papildināšana

Dalība 3. Starptautiskajā Eiropas Meža nozares mācību centru konferencē

2011.gada 05. – 08. jūnijā Austrijas pilsētā Ossiach (Ossiach Meža mācību centrs –http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=7554) notika 3.Starptautiskā Meža mācība centru konference, kurā dalību ņēma arī mūsu Mācību centra vadītājs Roberts Keraitis.

Konferencē piedalījās 53 dalībnieki no 18 valstīm. Piedalījās profesionāļi, kuri pārstāvēja dažādus meža nozares mācību centrus, koledžas, skolas un augstskolas. Piedalījās arī vairāku valstu meža ministriju pārstāvji. No Latvijas vēl piedalījās arī Jānis Gercāns no AS „Latvijas valsts meži”.

Konferences programma:

06.06.2011.

1. Meža mācību centru perspektīvas Eiropā:

1)    2011.gads – Starptautiskais Meža gads – Mācību centru uzdevumi un problēmas;

2)    Dialogs par mežizstrādes attīstību un ietekmi uz valstu ekonomiku;

3)    Darba aizsardzības problēmas un izaicinājumi mežizstrādē.

2. „Tirgus laukums” un „ideju banka”:

1)    Atvērtā diskusija par Mācību centru darbības stiliem, apmācību kvalitāti, starptautisko pieredzes apmaiņu, apmācību problēmām dažādās valstīs, ideju un pieredzes apmaiņa;

2)    Paneļa diskusija un debates par Meža nozares profesiju apmācībām tuvāko 5 un 10 gadu laikā Eiropas mērogā;

07.06.2011.

1. Eiropas programmas, to priekšrocības, rezultāti  un jaunie izaicinājumi:

1)    Starptautiskā sadarbība starp dažādu valstu mācību centriem;

2)    Profesiju un prasmju apkopojuma rezultāti;

3)    Eiropas Motorzāģu sertifikāts (ECC – European Chainsaw Certificate);

4)    WOODE3 – koksnes izmantošana enerģētikā.

5)    Meža nozares mācību centru sertificēšana Eiropas mērogā;

6)    Lomas un ieguvumi no Paneiropas sertifikāta;

7)    ConCert – Mežizstrādes uzņēmēju zināšanu un prasmju sertifikācija.

2. Brauciens uz Ossiach Meža mācību centra meža platībām konferences ietvaros:

1)    Jaunākās tendences mežizstrādes nozares profesiju praktiskajās apmācībās reālā darba vidē – cirsmā;

2)    Darba drošība mežizstrādē un nozares profesiju apmācībās;

3)    Mācību centru sadarbība ar mežizstrādes tehnikas un iekārtu ražotājiem;

08.06.2011.

1. Kompetenču un prasmju sertificēšana ar Paneiropas sertifikātu.

Konferences laikā tika iegūta laba pieredze par jaunumiem Eiropas Meža nozares profesiju apmācību jomā gan profesionālās izglītības līmenī, gan augstskolu līmenī, gan privāto mācību centru darbībā. Konferences laikā bija iespēja uzzināt, saprast un dalīties pieredzē ar citu valstu kolēģiem, kā Meža nozares profesiju darbinieki tiek sagatavoti citās valstīs, par apmācību procesa organizēšanu un norisi gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.

Iegūta informācija par jau ieviesto Eiropas Latvijas Motorzāģa sertifikātu.

Tika uzzināts par jau padarīto un vēl plānotu, lai tiku ieviesta arī Eiropas Meža mācību centru sertificēšana, kas ļautu mežizstrādes uzņēmumiem visā Eiropā pārliecināties par mežizstrādes uzņēmumu darbinieku prasmju un zināšanu līmeni, gadījumos, kad notiek viesstrādnieku migrācija starp valstīm.

Iegūta informācija par jaunākajām tendencēm darba drošības jomā mežizstrādē un meža nozares profesiju praktisko apmācību laikā.

Visa iegūtā informācija būs lieliski izmantojama jaunu mācību programmu izstrādē, apmācot AS „Latvijas valsts meži” mežizstrādes pakalpojumu sniedzējus.

Brauciens uz Ziemeļkarēlijas Meža koledžu (Pohjois-Karjalan Ammattiopissto) un vizīte Ponsse mežtehnikas rūpnīcā

2011.gada nogalē (31.10-02.11.) AS „Latvijas valsts meži” kopā ar Ponsse mežtehnikas tirgotāju Latvijā – Konekesko Latvija, organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Somijas lielāko Meža koledžu Pohjois-Karjalan Ammattiopissto (Valtimo), lai iegūtu pieredzi un informāciju par meža mašīnu operatoru un mehāniķu profesionālo izglītību gan jauniešiem, gan pieaugušajiem Somijā, kā arī uz mežtehnikas ražotāja „Ponsse” ražotni (Vieremä), Ponsse Globālā servisa centru un Ponsse mehāniķu apmācības centru (Iisalmi).

Brauciena mērķis bija iepazīties ar Valtimo Meža koledžas ilggadējo pieredzi meža mašīnu operatoru apmācību jomā, lai iegūto pieredzi varētu pārnest jauniešu apmācībai Ogres Valsts tehnikumā, kā arī izmantot LVM pakalpojumu sniedzēju operatoru kvalifikācijas celšanā.

Braucienā piedalījās pārstāvji no AS „Latvijas valsts meži”, Ogres Valsts tehnikuma, vairākiem mežizstrādes uzņēmumiem, pārstāvji no Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma centra, kā arī mūsu Mācību centra vadītājs Roberts Keraitis.

Somijā brauciena dalībniekus uzņēma:

Tommi Anttonen – Ziemeļkarēlijas koledža (Valtimo), direktors

Mikko Saarimaa – Ziemeļkarēlijas koledža (Valtimo), pasniedzējs

Jarmo Vidgrén – Ponsse, Group Sales and Marketing Director and Deputy to the CEO

Norbert Schalkx – Ponsse, Pārdošanas direktors Baltijas valstīs, Japānā, D-Āfrikā un Ķīnā

Tapio Mertanen – Ponsse, Globālā servisa vadītājs

Ziemeļkarēlijas Meža koledžas direktors Tommi Anttonens iepazīstināja ar Somijas profesionālās izglītības sistēmas struktūru, tās organizēšanu, izmaiņu plānošanu un jauninājumu ieviešanu, finansēšanas principiem, kā arī galveno akcentu lika iepazīstinot grupas dalībniekus ar jautājumiem, kas tieši skar meža mašīnu operatoru un mehāniķu sagatavošanu. Pēc tam detalizēti izklāstīja, kā notiek Meža mašīnu operatoru, Meža mašīnu mehāniķu, Kokvedēju operatoru un Motorzāģu operatoru apmācību norise viņa vadītajā koledžā. Tāpat tikām iepazīstināti ar jaunākajām tendencēm jauniešu un pieaugušo meža mašīnu operatoru un mehāniķu profesionālās praktisko apmācību jomā.

Ziemeļkarēlijas Meža koledžas pieredzējušais pasniedzējs Mikko Saarimaa iepazīstināja ar jaunākajām tendencēm jauniešu un pieaugušo meža mašīnu operatoru un mehāniķu profesionālās apmācības jomā, kā arī demonstrēja jaunāko mācību „instrumentu” – „real time” apmācību simulācijas programmu par meža mašīnu uzbūvi, hidrauliku, elektrību, defektēšanas iespējām u.c. tehniskajām lietām.

Ekskursijas laikā apmeklējot koledžu, dalībniekiem bija iespēja aplūkot mācību telpas, praktisko darbu laboratorijas, specializēto mācību telpas, tehnikas remonta garāžas un meža mašīnu simulatoru klases.

Savukārt, apmeklējot Ponsse mežtehnikas ražotāja rūpnīcu, brauciena dalībnieki tikās ar mežtehnikas ražotāja Ponsse pārstāvjiem – Jarmo Vidgrén un Norbert Schalkx. Notika iepazīstināšana ar jaunāko informāciju par Ponsse rūpnīcas vēsturi, mežtehniku un plānotajiem jauninājumiem viņu ražotajās meža mašīnās tuvākajā nākotnē, sadarbību ar klientiem, servisa un rezerves daļu piegāžu nodrošinājumu visā pasaulē, kā arī Ponsse Academy mācību centriem un tirdzniecības pārstāvju centriem pasaulē.

Vizītes laikā Ponsse Globālā servisa centrā notika tikšanās ar servisa direktoru. Tikšanās laikā tikām iepazīstināti, kā Ponnse organizē globālo servisa tīkla darbu, kā tiek saņemti pasūtījumi rezerves daļā, kā tiek komplektēti veicamie pasūtījumi, kā apstrādā rezerves daļu noliktavas krājumus un servisa datu uzskaites. Šis ir lielākais Ponsse servisa centrs, kurā tiek arī atjaunoti dažādi lietotas mežtehnikas mezgli un veikta to otrreizēja izmantošana tirdzniecībā.

Vizīte Ponsse Mehāniķu apmācību centrā, kas atrodas Ylä-Savo koledžā. Sadarbībā ar šo koledžu, Ponsse izveidojusi Ponnse meža mašīnu mehāniķu apmācību centru. Šajā centrā notiek visu Ponsse mehāniķu un Ponsse pārstāvju (dīleru) mehāniķu, kā arī atsevišķu lielāko klientu mehāniķu apmācības. Runājām arī par iespējām katru gadu dažus labākos Meža mašīnu mehāniķu kursu audzēkņus no Latvijas nosūtīt īsās praksēs uz šo mācību centru.

Brauciena laikā tika iegūta laba pieredze par Meža mašīnu operatoru profesionālās izglītības sistēmu Somijā. Ogres Valsts tehnikuma jaunajai direktorei un mācībspēkiem pirmo reizi bija iespēja uzzināt, apskatīties un saprast, kā Meža mašīnu operatoru un mehāniķu apmācības organizē un notiek gan jauniešiem, gan pieaugušajiem Somijas profesionālās izglītības programmas ietvaros. Nodibināti labi kontakti gan ar Ziemeļkarēlijas Meža koledžu, ka sadarbības ietvaros varētu nest labus rezultātus Ogres Valsts tehnikumam, gan realizējot jauno meža mašīnu operatoru un mehāniķu sagatavošanu, gan nodrošinot pasniedzēju kvalifikācijas celšanas iespējas. Tika iegūts arī plašāks priekšstats par to, kā organizēt OVT meža operatoru mācību prakses OVT meža platībās un ražošanas prakses Latvijas mežizstrādes uzņēmumos.

Ponsse pārstāvji vēlreiz apstiprināja ieinteresētību turpināt jau labi iesākto sadarbību ar Meža mašīnu operatoru mācību centru dažādu jauninājumu un uzlabojumu ieviešanā Ponsse meža mašīnās un meža mašīnu operatoru apmācību uzlabošanā.

No Valtimo Meža koledžas kā dāvinājums saņemta arī „Metviro” projektā izstrādātā apmācību programma harvesteriem („real time” simulācijas tipa apmācības programma par harvesteru uzbūvi, hidrauliku, elektrību, defektēšanas iespējām u.c.).