2008. gada pieredzes papildināšana

Komandējums uz South Savo Vocational College (Mikkeli, Somijā)

2008.gada oktobrī Mācību centra vadītājs un viens instruktors viesojās vienā no lielākajām un attīstītākajām Meža koledžām Somijā – South Savo Vocational College.

Tika iegūta pieredze par to, kā ir veidoti mežtehnikas operatoru apmācību centri Somijā. Iegūta informācija, kā meža mašīnu operatorus apmāca un sagatavo 3 gadus ilgā teorētisko un praktisko apmācību programmā.

Konkrētās koledžas rīcībā ir 16 meža mašīnas un 17 000 ha meži.

Tāpat skolai pieder Eiropā vienīgā ar trim dažādu mežtehnikas ražotāju simulatoriem aprīkotā pārvietojamā mācību klase, kas iekārtota speciāli pārbūvētā piekabē.

Koledžas Somijā saņem ļoti lielu nozares un valsts atbalstu.

Dalība Meža izglītības mācību centru konferencē (Lyss, Šveicē)

2008.gada novembrī notika 2.Starptautiskā Meža mācību centru konference.

Konferencē piedalījās aptuveni 60 dalībnieki no 18 valstīm, kas pārstāvēja dažādus ar mežsaimniecību un mežizstrādi saistītus mācību centrus, koledžas, skolas un augstskolas. Piedalījās vairāku valstu meža ministriju pārstāvji. Latviju bez Mācību centra pārstāvēja arī AS „Latvijas valsts meži” pārstāvji.

Iegūta informācija par praktisko apmācību centru darbību Eiropā, galvenajām problēmām, ar kādām saskaras šādas mācību iestādes, un to risinājumiem, jaunas idejas mācību centra attīstības virzieniem, kā arī skatījums par meža nozarē saistošām problēmām, ar kurām Latvijas meža nozare varētu sastapties tuvākajā laikā un ar kurām jau šobrīd sastopas vecāko ES dalībvalstu meža nozares pārstāvji.