Par mācību centru

Kopš 2008.gada SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (MeKA) ir izveidota jauna nodaļa – Meža mašīnu operatoru mācību centrs.

2022.gadā SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” Tālākizglītības centrs nomainīja nosaukumu uz Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “MeKA”.

Mācību centrs piedāvā mežizstrādātājiem apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbam ar meža mašīnām – harvesteru un forvarderu.

Latvijā šāda līmeņa meža mašīnu operatoru apmācību centri iepriekš nav bijuši.

Meža mašīnu operatoru mācību centrs veic teorētiskas un praktiskas apmācības jau strādājošo harvesteru un forvarderu operatoru profesionālo prasmju pilnveidei.

Mācību centrs sniedz iespēju tepat Latvijā apgūt kvalitatīvas zināšanas par dažādu ražotāju meža mašīnu uzbūvi un regulēšanu, efektīvu vadību, vadības programmām, pareiziem un ergonomiskiem darba paņēmieniem, sortimentu kvalitātes prasībām un daudzām citām ar mežizstrādi saistītām lietām.

Mācību centra mērķi:

  • Paaugstināt Latvijā strādājošo meža mašīnu operatoru produktivitāti
  • Palīdzēt uzņēmumiem un mežu īpašniekiem samazināt ražošanas izmaksas mežizstrādē
  • Palielināt meža mašīnu operatoru pieejamību darba tirgū

Ieguvumi uzņēmumam apmācot operatorus

  • Apmācot mežizstrādes uzņēmumu operatorus un ceļot viņu profesionalitāti, samazināsies zaudējumi, kādi šobrīd rodas operatoru nepietiekamās profesionālās kvalifikācijas rezultātā, – nepamatoti tehnikas bojājumi, dīkstāves, nepamatoti augsti tehnikas uzturēšanā un ekspluatācijā izdevumi;
  • Ceļot strādājošo operatoru profesionālo kvalifikāciju, samazināsies apaļo kokmateriālu sortimentu saražošanas izmaksas, kuras rodas tehnoloģiju nepilnīgas izmantošanas dēļ;
  • Samazināsies procentuāli lielais to operatoru skaits, kuri tehnikas lietošanu ir apguvuši pašmācības ceļā;
  • Uzņēmumam, piedaloties AS „Latvijas valsts meži” mežizstrādes pakalpojumu sniegšanas konkursos, ir iespējams pretendēt uz piemaksu saņemšanu par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu.

Kontaktpersona papildus informācijas ieguvei – Roberts Keraitis.