Sadarbības partneri


  • Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “L.V.Mežs”

uz MPKS L.V.Mežs mājaslapu

 


  • Latvijas Valsts mežzinātņu institūts “Silava”

uz LVMI Silava mājaslapu

 


  • Ogres Valsts tehnikumsPIKC_Ogre-Technical-school-logo

uz OVT mājaslapu


Mācību centra instruktori jau kopš 2009.gada pavasara ir piedalījušies arī OVT audzēkņu un LLU MF studentu apmācību procesā, gan nolasot lekciju kursu „Mūsdienīgu meža mašīnu izmantošana mežizstrādē”, gan apmācot jauniešus uz meža mašīnu simulatora.
Mācību centra instruktori apmāca arī OVT pasniedzējus, lai turpmāk viņi varētu turpināt instruktoru uzsākto apmācību ar meža mašīnu simulatoriem, kā arī palīdz mācību materiālu izstrādē.

Dalība meža mašīnu operatoru profesionālās izglītības programmas ieviešanas ieinteresēto pušu pārstāvju darba grupā

Kopš 2010.gada maija beigām Mācību centrs aktīvi piedalās Meža mašīnu operatoru profesionālās izglītības programmas ieviešanas darba grupā.

Darba grupas mērķis: palīdzēt Ogres Valsts tehnikumam realizēt iespēju tuvākajā nākotnē uzsākt meža mašīnu operatoru profesionālu sagatavošanu nozares vajadzībām gan 4-gadīgās, gan 1,5-gadīgās profesionālās izglītības programmu ietvaros.

Darba grupā notiek jauna Meža mašīnu operatora profesijas standarta izstrāde, kā arī pie Meža mašīnu mehāniķa un Mežsaimniecības tehniķa profesijas standartu pārstrādāšana.

Darba grupā strādā: pārstāvji no AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, Zemkopības ministrijas, IZM Valsts izglītības satura centra, lielāko mežtehnikas ražotāju servisa centriem Latvijā, Ogres Valsts tehnikuma un vairākiem mežizstrādes uzņēmumiem.

Mācību centra praktisko apmācību laboratorijas izveide

1) Sadarbībā ar meža mašīnu ražotājiem un to pārstāvjiem Latvijā panākta vienošanās par atbalstu (dažādu tehnikas mezglu un mācību uzskates līdzekļu veidā) Mācību centra laboratorijas izveidē Ogres Valsts tehnikuma telpās.

2) 2009.gada pavasarī tika saņemts aprīkojuma dāvinājums no Logset rūpnīcas – SISU dzinējs un dažādi mežtehnikas mezgli, kas izmantojami operatoru apmācībām.


  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte Meža fakultāteLLU_MF_logo

uz LLU MF mājaslapu


Mācību centrs piedalījās LLU MF organizētajās Meža dienās, demonstrējot Meža fakultātes studentiem harvesteru Ponsse ERGO un ļaujot interesentiem pašiem izmēģināt un iepazīties ar mūsdienīgo meža mašīnu, kas ir Mācību centra rīcībā.