2009. gada pieredzes papildināšana

Komandējums uz TTS koledžu (Somijā)

2009.gada martā Mācību centra vadītājs un instruktori apmeklēja lielāko Somijas profesionālo koledžu, kurā paralēli citām 16 profesijām tiek mācīti arī meža mašīnu operatori.

Koledža audzēkņu apmācībām saņem valsts finansējumu.

Koledžai ir liels nozares atbalsts, un meža mašīnu operatoru prakses notiek mežizstrādes uzņēmumos.

Meža mašīnu operatoru apmācībām ik dienas tiek izmantoti 5 harvesteri un 5 forvarderi. Koledžas rīcībā ir ~5000ha meži.