Kokrūpniecības un saistīto nozaru APMĀCĪBAS

Projekts Nr./ 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/002
Projekta nosaukums: “Kokrūpniecības un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts”

Projekta mērķis: Projekta investīcijas mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikā reģistrētus sīkos (mikro), mazos, vidējos un lielos komersantus ar digitālajām, robotizācijas un automatizācijas pamatprasmēm, digitālo pārveidi un digitālajām inovācijām, tai skaitā prasmēm, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības pamatprasmēm uzņēmumu vadības līmenī un prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos.

  • Maijs – SIA Meždaris plus Maijs –
    Maijs – SIA Meždaris  – 3 operatori
    Maijs – SIA Holzwerke Lubāna  – 1 operators
    Maijs – SIA Skaia PV  – 4 operatori
    Maijs – SIA Egles dēls