Operatoru apmācības

Mācību centra piedāvātie kursi/ semināri

Individuālo kursu nosaukumi Izcenojums (EUR/cilv. bez PVN)
Forvardera manipulatora kustību ātruma regulēšana, atbilstoši operatora prasmju līmenim 600,00
Darba paņēmieni Krājas kopšanas cirtēs, strādājot ar forvarderu 600,00
Darba paņēmieni Galvenajās cirtēs, strādājot ar forvarderu 600,00
Harvestera galvas kalibrēšana un APT faila sagatavošana 600,00
Harvestera manipulatora un harvestera galvas kustību ātruma regulēšana, atbilstoši operatora prasmju līmenim 600,00
Forvardera operatora individuālie iestatījumi, un to ietekme darba ražības kāpināšanā 600,00
Darba ražības kāpināšana darbā ar forvarderu, izmantojot pareizus darba paņēmienus 600,00
Darba ražības kāpināšana darbā ar harvesteru, izmantojot pareizus darba paņēmienus 600,00
Harvestera operatora individuālie iestatījumi, un to ietekme darba ražības kāpināšanā 600,00
Darba paņēmieni, izstrādājot Krājas kopšanas cirtes ar harvesteru 600,00
Darba paņēmieni, izstrādājot Galvenās cirtes ar harvesteru 600,00
Semināru nosaukumi Izcenojums (EUR/cilv. bez PVN)
Forvardera operatoru profesionālo prasmju pilnveide un apmācība „Darba efektivitātes celšana strādājot ar forvarderu” 850,00
Harvestera operatoru profesionālo prasmju pilnveide un apmācība „Darba efektivitātes celšana strādājot ar harvesteru” 850,00
Degvielas patēriņa samazināšana kokvedēja vadīšanā, izmantojot optimālas transportlīdzekļa vadīšanas metodes 250,00
Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas metodes un kvalitātes prasības 125,00
Kvalitātes prasības mežizstrādes pakalpojumu sniegšanā, veicot cirsmu izstrādi AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajās mežu platībās 125,00
Pievešanas apstākļu noteikšana, klasifikācija un veicamās darbības apstākļu uzlabošanai 125,00

Kontaktpersona papildus informācijai par kursu norisi, pieteikšanos – Roberts Keraitis – 29493953.

Apmācību ilgums

Operatoru profesionālo prasmju pilnveidošanas kursu ilgums ir atkarīgs gan no izvēlēto apmācību veida, gan no katra operatora individuālajām prasmēm un var aizņemt 8 – 40 h.

Mācību centrs piedāvā arī iespēju novērtēt vai, izmantojot speciālu hronometrāžas programmu, testēt katra uzņēmuma operatora prasmes un pēc tam sastādīt individuālu apmācības programmu, balstoties uz novērtēšanā vai testēšanā gūtajiem rezultātiem.

Apmācību norises vieta

Operatoru praktiskās individuālās apmācības uz meža mašīnām notiek mežizstrādes uzņēmumu mežos vai AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajās meža platībās.

Mācību centra instruktori

Apmācības veic profesionāli instruktori ar plašām zināšanām par mežizstrādes tehniku, ilggadēju praktisko pieredzi darbā ar dažādām meža mašīnām.

Instruktori ir izgājuši speciāli izstrādātas apmācības pie Ponsse, John Deere, Komatsu un Logset rūpnīcu speciālistiem, izgājuši papildus apmācības pie meža tehnikas dīleru servisa speciālistiem, pārvalda dažādu ražotāju mežtehnikas vadības sistēmas un mašīnu regulēšanu.

Instruktori regulāri piedalās LVM rīkotajos mežizstrādes tehnoloģiju un ražīgu darba paņēmienu pētījumos kā testu operatori.

Apmācības tiek nodrošinātas gan latviešu, gan krievu valodā!

Edgars Bajinskis

DSC00971

No 2005.g. nodarbināts mežizstrādē.

  • Strādājis ar mežizstrādes tehniku: Timberjack, Ponsse,  KRANMAN, Vimek, John Deere, Timbear u.c.