Dalība AS LVM projektos

Analizēt un praksē izmēģināt saudzīgas mazgabarīta meža izstrādes tehnikas izmantošanas iespējas kopšanas ciršu izstrādē

No 2016. gada februāra līdz augustam līguma nr. 5.5-9.1/0046/200/13/8 ietvaros tika izmēģināta dažāda gabarītu tehnika, lai salīdzināti tās izmantošanas iespējas kopšanas ciršu izstrādē. Cirsmas tika sagatavotas ar VIMEK harvesteri un benzīna motorzāģu operatoriem, pievešanu nodrošināja KRANMAN, Johne Deere, Logbear un Timbear tehnika.

LVMI “Silava” starpatskaite: http://www.silava.lv/userfiles/file/Projektu%20parskati/2016_Lazdins_LVM_biokur.pdf.

Par saudzīga meža izstrādes tehnoloģiju izpētes un ieviešanas pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot kopšanas cirtes un galvenās cirtes

Līgums nr. 5.5-9.1/0046/200/13/8 starp AS „Latvijas valsts meži” (LVM) un SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (MeKA) tika noslēgts 2013.gada 20.februārī uz 5 gadiem.

Kopējais projekta mērķis ir saudzīgas meža izstrādes tehnoloģiju izpēte un ieviešana kopšanas cirtēs un galvenajās cirtēs. Kokmateriālu un enerģētiskās koksnes sagatavošana un pievešana krautuvē, krājas kopšanas, un jaunaudžu kopšanas cirtēs. Saudzīgas meža izstrādes tehnoloģiju ietekmes uz mežaudzi, izpēte ar zinātniskām metodēm, darba ražīguma un izmaksu noteikšana. Publisku pasākumu organizēšana saistībā ar saudzīgu meža izstrādes tehnoloģiju ieviešanu un virzīšanu tirgū.

Lai tiktu nodrošināta līguma izpilde, MeKA 2012.gada nogalē no Zviedrijas mežtehnikas ražotāja Timbear pasūtīja saudzīgai mežizstrādei konstruēto kombinēto meža mašīnu Timbear Lightlogg C016, kura turklāt tiek pozicionēta, kā viens no šobrīd labākajiem risinājumiem KKC izstrādei sevišķi smagos cirsmu apstākļos. Šī kombinētā mašīna var strādāt gan kā harvesters, gan kā forvarders, pie tam transformēšana no vienas versijas uz otru aizņemtimbear salīdzinoši mazu laiku, ~35-40 minūtes.  Pirms mašīnas pasūtīšanas, konsultējoties ar speciālistiem no LVM, tika izlemts palūgt ražotāju aprīkot mašīnu ar papildus kāpurķēžu paplašinājumiem, palielinātām abām kravas tilpnēm un Keto 51 Eco Supreme harvestera galvu, kas ļautu veikt vairāku koku apstrādi. Mašīnas harvestera versija aprīkota ar 4 kāpurķēdēm, bet forvardera versijā ar 6 kāpurķēdēm un 2 kravas tilpnēm, kas ļaut vienā pievešanas reizē izvest no cirsmas līdz pat 12m3.

Mašinizētās mežizstrādes darba metožu ietekme uz pakalpojumu izmaksām un kvalitāti

1) 2009.gada februārī, martā, jūlijā un septembrī Mācību centra instruktori piedalījās AS LVM projektā “Mašinizētās mežizstrādes darba metožu ietekme uz pakalpojumu izmaksām un kvalitāti”.

2) Mācību centra instruktori piedalījušies arī dažādos Apaļkoku piegādes organizētajos semināros:

  • AS LVM seminārs mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem par Darba aizsardzību un Vides aizsardzību 2009.gada maijā
  • Seminārs AS LVM mežizstrādes meistariem 2009.gada augustā