Citas aktivitātes

Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija

No 2017. gada jūlija līdz 2018. gada decembrim tika īstenots SIA “Meža nozares kompetences centra” pētniecības proj. Nr. 1.2.1.1/16/A/009 “Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija”.

Izmantojot mazgabarīta harvesteri VIMEK 404SE un forvarderi VIMEK un papildus aprīkojumu mežsaimniecisko darbu veikšanai izstrādāja un aprobēja kompleksa sistēma mežsaimniecības tehnoloģiju pakalpojumu, kas ietver mežaudzes topogrāfisko un tehnoloģisko raksturojumu un mežsaimniecības pakalpojumus jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs.

  • Jaunaudžu kopšana;
  • Krājas kopšana;
  • Galvenās cirtes;
  • Apauguma novākšana LIZ;
  • Hidroloģiskā režīma uzlabošana;
  • Meliorācijas grāvju gultnes attīrīšana.

Finansējuma saņēmējs – Mežsaimniecības pakalpojumu koorperatīvā sabiedrība “L.V.Mežs”

Mežsaimniecības pakalpojumi – SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”

Pētniecības pakalpojumi – LVMI “Silava”

Sadarbība ar LDDK

SIA “MeKA” ar 2017.g. 30. oktobrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanu.

Bērnu un jauniešu centra “Junda” brīvlaika akcija “Laiks Jundai”Capture

2016. gada 17. martā SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” piedalījās Jelgavas bērnu un jauniešu centrā ( BJC) «Junda» skolēnu brīvlaika akcijā. Brīvlaika akcijā bija plānots 15. martā – «Kino laiks», 16. martā – «Universitātes laiks», 17. martā – «Dabas laiks 2». Bērniem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas, pavadīs lietderīgi savu brīvo laiku un sadraudzēsies ar citiem akcijas dalībniekiem, piedaloties dažādās akcijas aktivitātēs. MeKA piedāvāja bērniem iejusties forvardera operatoru lomā, uztaisīt putnu būrīti, uzbūvēt tiltu bez naglām, atminēt putnu balsis un citas izglītojošās aktivitātes.

Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu svētki LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrā (03.10.2015.)Capture

2015. gada 3. oktobrī notika jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu svētki „Daba un zinātne – aizraujoši!”. Svētku laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar eksakto mācību priekšmetu darbnīcu, kurā varēja pētīt, eksperimentēt un risināt netradicionālus uzdevumus kopā ar vienaudžiem no visas Latvijas.

Ikgadējie svētku atbalstītāji SIA „Metrum” un AS „Latvijas Valsts meži” sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” jauniešus aicināja iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas ļāvusi pārliecināties, ka eksaktās zinātnes ir aizraujoša un perspektīva joma nākotnes karjeras izvēlei.

Integrētas meža apsaimniekošanas tehnoloģiju izpēte

No 2015. gada augusta līdz decembrim Langervaldes parkā (Jelgavā) SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” Mācību centra instruktori piedalījās projekta  “Integrētas meža apsaimniekošanas tehnoloģiju izpēte” realizācijā sadarbībā ar:

  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Meža Fakultāte (MF);20151122_123431
  • SIA “Meža nozares kompetences centrs” (MNKC);
  • Publiskā aģentūra “Meža pētīšanas stacija”.

Projekta ietvaros Mācību centra instruktori veica “Saudzīgu mežizstrādes tehnoloģiju izpēte mūžīgā meža un izlases ciršu saimniecības formām urbānajos mežos” ar duālu meža mašīnu Timbear Ligtlogg C016.

Plašāka informācija pieejama: https://langervalde.wordpress.com/.

Timbear prezentācija mežizstrādes uzņēmumiem

2013.gada 26.jūnijā LVM pētniecības projekta „Saudzīgu meža izstrādes tehnoloģiju izpētes un ieviešanas pakalpojumu sniegšana, izstrādājot kopšanas cirtes un galvenās cirtes” ietvaros notika pirmā Mācību centra organizētā Timbear Lightlogg C016 prezentācija Latvijas mežizstrādes uzņēmumiem. Prezentācijā piedalījās 33 dalībnieki no 19 dažādiem uzņēmumiem.

Pasākuma laikā izvērtās plaša diskusija par tehnikas uzbūvi un darbības specifiku. Netrūka arī samērā skeptisku viedokļu par šādas2013-05-21-023[1] mašīnas nepieciešamību un priekšrocībām salīdzinot ar tradicionālo KKC izstrādes mežtehniku.

Kopumā var secināt, ka, ja arī Latvijas mežizstrādātāji būs gatavi šādu tehniku iegādāties, visticamāk, tie lielākoties izvēlēsies pirkt tikai Timbear Lightlogg forvardera versiju, nevis kombinēto mašīnu. Jo ir skaidrs, ka lielākās problēmas sagādā nevis smagu apstākļu KKC izstrāde, bet gan sagatavoto sortimentu pievešana no šādām cirsmām.

Vienlaikus gan arī 4 uzņēmumi aktīvi izrādīja nopietnu interesi par iespēju pirkt no MeKA šādas mašīnas pakalpojumus forvardera versijā.

Vidusskolēnu konkurss „Daba un zinātne – aizraujoši!” (11.05.2013.)

Meža mašīnu operatoru mācību centrs turpina aktīvi piedalīties Latvijas Universitātes rīkotos pasākumos. Sestdien, 11.maijā Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultātes teritorijā, Zeļļu ielā 8, Rīgā notika LU Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu līgas pasākums „Daba un zinātne – aizraujoši!”, kur visas dien2099as garumā 80 vidusskolēni eksakto mācību priekšmetu darbnīcās pētīja, eksperimentēja un  visādi citādi apliecināja savus spēkus dabaszinātnēs.

AS „Latvijas Valsts meži” sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) Mammasdabas darbnīcā skolniekiem piedāvāja divas aktivitātes: mežistrādes simulācijas spēli uz meža mašīnu simulatora, kurā skolēniem bija iespēja izmēģināt darbu uz forvardera, un koka sudoku spēli. Speciāli šim pasākumam no koka tapusī slavenā japāņu spēle izgatavota, izmantojot Latvijā ražoto saplāksni un CNC iekārtu.

Skolēnu konkurss „Nāc un dari kopā ar mums!” (04.01.2013.)

Meža mašīnu operatoru mācību centra darbiniece Elina Borovikova 2013.gada 4.janvārī piedalījās skolēnu konkursā „Nāc un dari kopā ar mums!”, kas notika Latvijas Universitātes Lielajā aulā. „Nāc un dari kopā ar mums!” ir dabaszinātņu un matemātikas konkurss 7.-9. klases skolēniem, kas rosina interesi par dabaszinātnēm, popularizē veiksmīgu pieredzi un sekmē izcilību Latvijas skolās.

Mācību centra darbiniece vadīja konkursu, kurā skolēni ar forvardera simulatoru veica veiklības un precizitātes uzdevumu. Dalībnieki uz brīdi varēja iejusties mežizstrādes tehnikas operatora lomā, kā arī iepazīties ar mežizstrādes uzņēmumu darbību.

Skolēnu izrādītā interese dalībai konkursā izrādījās patiesi liela un arī pedagogi bija ieinteresēti par piedāvātajām aktivitātēm!

LVMI Silava īstenotais projekts “Multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu sagatavošanas iekārtas prototipa izveidošana un testēšana” (2012.g.)